Informácie o spracovaní osobných údajov

v súvislosti s 28-DŇOVÝM ZOŠTÍHĽUJÚCIM PROGRAMOM (ďalej len „program“)

 

1. Správcom osobných údajov je spoločnosť Sensilab d. o. o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana, Slovinsko (ďalej len „Sensilab“ alebo „my“). S akýmikoľvek otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov a ich ochrany sa môžete obrátiť na nášho úradníka pre ochranu údajov (JK Group d. o. o., Stegne 27, 1000 Ljubljana, Slovinsko) na adrese dpo@jkgroup.si.

Celé naše zásady ochrany osobných údajov si môžete prečítať na adrese www.slimjoy.sk/obchodne-podmienky Otázky, ktoré nie sú riešené v tomto dokumente, sa riadia zásadami Ochrany osobných údajov.  

 

2. Na účely programu zhromažďujeme a ďalej spracúvame tieto osobné údaje (ďalej len Osobné údaje) každého účastníka programu: 

 • Meno a priezvisko 
 • Miesto bydliska 
 • E-mailová adresa 
 • Fotografie („pred“ a „po“) 
 • Dátum vyhotovenia fotografií 
 • Dátum a čas účasti na programe.

Okrem vyššie uvedených údajov zhromažďujeme a spracúvame aj daňové číslo príjemcu (príjemcov) výhry.  

 

3. Osobné údaje sa spracúvajú (používajú) na tieto účely:

 • Organizácia a realizácia programu

 • Uskutočnenie žrebovania cien

 • Zverejnenie mien, priezvisk, bydliska a fotografií na našej webovej stránke www.slimjoy.sk

 • Predchádzanie podvodom

 • Marketingové účely (zasielanie e-mailov s ponukami, akciami, zľavami a podobne)

 • (pre príjemcu výhry: informovanie o výhre)

 • (pre príjemcu výhry: nahlásenie výhry a jej hodnoty daňovému úradu).

 

4. Osobné údaje spracúvame na základe týchto právnych dôvodov

 • Zmluvný vzťah medzi vami a nami - účasťou na programe ste prijali podmienky, čím ste uzavreli zmluvu.

 • Váš súhlas - na zasielanie marketingových e-mailov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz na odhlásenie v každom doručenom e-maile alebo zaslaním e-mailu na adresu info@slimjoy.sk.

 • Na splnenie zákonnej povinnosti podať správu daňovému úradu a odviesť prípadnú zrážkovú daň - daňové číslo príjemcu výhry.

 • Oprávnený záujem - predchádzanie podvodom.                                                                               

 

5. Osobné údaje neposkytujeme žiadnej tretej strane a prístup k nim obmedzujeme v súlade so zásadami Ochrany osobných údajov.  

 

6. Osobné údaje uchovávame po dobu (po ktorej ich buď vymažeme, alebo anonymizujeme): 

 • kým je naša webová stránka www.slimjoy.sk aktívna

 • 5 rokov po tom, ako bol daňový úrad informovaný o príjemcovi výhry - daňové číslo a ďalšie údaje príjemcu výhry

 • e-mailová adresa - až do vášho oznámenia, že si už neželáte dostávať naše správy (kliknutím na odkaz na odhlásenie).
   

 

7. Práva, ktoré máte podľa zásad Ochrany osobných údajov, sa vzťahujú aj na osobné údaje.